با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
جغرافیای سیاسی
تحلیل ژئوپلتیکی بر بازیگری و منافع چین و روسیه در منطقه غرب آسیا و سیاستگذاری ایران با هدف دستیابی به امنیت ملی

محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده؛ ناصر کاکاویسی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2023.80736.1194

چکیده
  غرب آسیا از جمله مناطق ژئوپلیتیکی است که سرشار از منابع انرژی، موقعیت راهبردی ویژه، تنوع قومی، نژادی و مذهبی است. رویکردهای ژئواکونومیک ابتدای قرن بیست و یکم که به‌صورت رویکردی نوین در مسائل راهبردی درآمد و برای رقابت بین قدرت‌ها استفاده شد، غرب آسیا را به یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک تبدیل کرد که جولانگاه کشمکش‌ها و ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
حکمرانی چندسطحی؛ بستری برای توسعه دیپلماسی شهری

حسین کشیری؛ حمیدرضا شیرزاد؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2024.27105.0

چکیده
  ارجاع به حکمرانی چند سطحی، نیروی قدرتمندی در ارزیابی عملکرد دولت در روابط بین الملل است که حکمرانی چند سطحی می تواند از طریق مکانیزم هایی به بین المللی شدن شهرها کمک نماید. این جریان زمینه ساز توسعه دیپلماسی شهری میگردد. لذا تبیین مکانیزم های منتج از حکمرانی چند سطحی که منجر به توسعه دیپلماسی شهری می شوند، هدف این تحقیق می باشد. روش ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
بررسی و تبیین عوامل و منابع تنش و منازعه میان واحدهای تقسیمات کشوری(مطالعه موردی: استان فارس)

زهرا احمدی پور؛ حسن جعفرزاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2023.82656.1217

چکیده
  مطالعه تنش ها و منازعات محلی میان قلمروهای سیاسی- اداری نشان می دهد که این تنش ها در گذر زمان سیر صعودی داشته و ابعاد، گستره و شدت آن به مرور افزایش یافته است. از طرف دیگر بررسی تغییرات تقسیمات کشوری در ایران نشان می دهد که در بین استان های کشور، استان فارس از جمله واحدهایی است که طی دهه های اخیر بیشترین تغییرات را در زمینه تقسیمات کشوری ...  بیشتر

تهدیدات زیست محیطی و امنیت جامعه ای در ایران امروز

سید مصطفی موسوی اصل؛ محمد تقی قزلسفلی؛ علی اکبر جعفری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2023.83452.1226

چکیده
  محیط زیست به مثابه‌ی ساحت زندگانی بشر، بسترِ بالندگی انسان، بر این کره‌ی خاکی را میسر نموده است؛ لیکن محیط طبیعی بر اثر کنش‌های انسانی و زیاده‌خواهی آن، با چالش‌های گوناگونی روبرو گشته است. هر چند سالیان زیادی از طرح مشکله‌های زیست‌محیطی در ادبیات امنیتی نمی‌گذرد لکن امروزه اهمیت تهدیدات ناشی از محیط زیست و تاثیرات آن بر امنیت ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
بررسی نقش کلانشهرها در جهت اصلاح فضاهای تک جنسیتی با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی زنان(مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فریبرز احمدی دهکا؛ رقیه منیری پیر سلطان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2023.82364.1215

چکیده
  . فضای شهری صحنه ای است که نقش جنسیت در آن حک، تدوین و شکافته شده است.عرصه عمومی به صحنه ای بدل می شود که بازیگران و تماشا گران به ترتیب نقش خود را عوض می کنند و در اینجا به جای مفهوم فضای شهری در مقیاس شهر بر تصور عمومی مردم (از جمله بانوان) از آن فضا منطبق می گردد..روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و در این پژوهش به منظور جمع ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
تبیین پیامدهای امنیتی بحران آوارگان سوریه بر کشورهای مقصد در سال‌های 2023-2011

هادی شرفی؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ شیوا جلال پور

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/pg.2024.85506.1257

چکیده
  یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران سوریه از سال 2011، بحران آوارگان است. از ابتدای این بحران بیش از شش میلیون نفر از مردم این کشور در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای همسایه سوریه و سایر مناطق دنیا آواره شده‌اند. هدف اصلی در این تحقیق تبیین پیامدهای بحران آوارگان سوریه بر کشورهای میزبان است و این سوال را مطرح کرده است که مهم‌ترین تاثیرات ...  بیشتر