با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

پژوهشهای جغرافیای سیاسی

عنوان کامل نشریه

3136-2476

 شاپای چاپی

3144-2476

شاپای الکترونیکی

فارسی

زبان مقالات

1395

سال شروع انتشار

دانشگاه فردوسی مشهد

صاحب امتیاز

انجمن ژئوپلیتیک ایران

با همکاری

 دو سر کور

شیوه داوری

 

مجوز انتشار و حق مولف

Googlescholar

ISC

پایگاه‌های نمایه‌کننده

LinkedIn

Mendeley

شبکه‌های اجتماعی

سیاست دسترسی آزاد
نشریه علمی «پژوهش های جغرافیای سیاسی » به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.
 
تاریخچه نشریه
نشریه علمی  «پژوهش های جغرافیای سیاسی » دارای پروانه انتشار از تاریخ 1390/11/30و مجوز انتشار از تاریخ 1395/01/01از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و از فروردین ماه سال 1395 به‌صورت فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر می‌شود. 
 
نشریه علمی  «پژوهش های جغرافیای سیاسی » برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ چهارمیلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند. 
 
سیستم مشابهت یاب
نشریه علمی  «پژوهش های جغرافیای سیاسی » به‌منظور جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت‌یابی مقالات فارسی از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب استفاده می‌کند. همه مقالات قبل از ارسال به داوری مشابهت‌یابی می‌شوند.
 
بیانیه محرمانگی
نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.