با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
شناخت کارکردهای گفتمان نظامی حکومت افشاریه در ایجاد حس تعلق مردم به قلمرو سرزمینی ایران

احسان لشگری تفرشی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/pg.2022.71643.1069

چکیده
  هویت مشترک اجتماعی پدیده‌ای تاریخی بوده و در هر مقطعی از زمان متأثر از فرایندهای سیاسی – اجتماعی صورت‌بندی ویژه‌ای از هویت متجانس اجتماعی شکل می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر هویت مشترک اجتماعی به معنای ایجاد احساس تعلق به قلمرو سیاسی - اجتماعی معین؛ محصول تلاش آگاهانه یک طبقه سیاسی برای ایجاد ابزاری است که ابقای قدرت و اعمال حاکمیت را ...  بیشتر

نسبت تطابق رویکردهای هیدروپلیتیک و اصول حاکم بر رودهای بین‌المللی

احمد رشیدی نژاد؛ مراد کاویانی راد؛ افشین متقی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 15-40

https://doi.org/10.22067/pg.2022.72088.1084

چکیده
  نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی‌ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین‌المللی است. دراین‌باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره‌برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می‌نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم‎کنشی دولت‌ها ...  بیشتر

متوازن سازی توسعۀ استانِ مرزی کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته

علی اصغر پیله ور؛ اشکان عصمت یار؛ امید پیریان کلات

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 41-67

https://doi.org/10.22067/pg.2022.72594.1089

چکیده
  استان‌های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل­های فضایی و محرومیت مواجه بوده­ اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه­ شهرستان­ های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه‏ شده ­است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه­ ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و ...  بیشتر

آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی (مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)

شمسی صالح پور؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22067/pg.2022.73091.1097

چکیده
  سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری در قالب  نظام تقسیمات کشوری به اجرا درمی‌آید. پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام‌شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، کیفی است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و کانون‎های متمرکز صورت گرفته و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با تحلیل گفتمان انجام‌شده ...  بیشتر

چشم انداز روابط ژئواکونومیکی روسیه با بازار آسیای شرقی در حوزه انرژی

مریم وریج کاظمی؛ عزت الله عزتی؛ عبدالرضا فرجی راد

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22067/pg.2023.73538.1106

چکیده
  هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه‌مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می‌باشد. بنابراین تلاش می‏ شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده‏ های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه ...  بیشتر

تبیین ژئوپلیتیکی مفهوم و نقش «رژیم ها» در ساختارهای جغرافیایی

محمدباقر قالیباف؛ مجید غلامی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22067/pg.2023.74799.1128

چکیده
  رژیم‏ها، نظریه‌ای شناخته‌شده در مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل است که استفاده زیادی در تحلیل پدیده‏ها در ابعاد مختلف و در سطوح جغرافیایی فراملی و جهانی دارد. هرچند مفهوم «قدرت» نقش کلیدی در فرآیند شکل‌گیری مفهوم رژیم‏ها دارد اما متأسفانه تاکنون ادبیات علمی رشته ژئوپلیتیک برای بررسی پدیده‏ها از آن بی‌بهره مانده است. ...  بیشتر

تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران

مجید دهقانیان؛ زهرا احمدی پور؛ رضا شاهقلیان قهفرخی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22067/pg.2023.78693.1167

چکیده
  شهرها پدیده‏ های فضایی – جغرافیایی پیچیده‌ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم‌زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی ...  بیشتر