با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری درکلانشهرتهران

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ مهناز خاتم

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69157.1027

چکیده
  طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک‌طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان­شهر تهران و مطالعه ...  بیشتر

بازنمایی نقش ایالات متحده در نظریه های ژئوپلیتیک سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن (1890 تا 2020)

حسن نورعلی؛ زهرا پیشگاهی فرد

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22067/pg.2021.71254.1060

چکیده
  قسمت اعظمی از فرایند توسعه ژئوپلیتیک، مرهون نظریه‌هایی بوده است که در دو قرن اخیر توسط دانشمندان جهانی اندیش مطرح‌شده است. نظریه‌های ژئوپلیتیکی با ماهیت پیش‌بینی وقایع نظام آینده جهانی، عموماً با مرکزیت موقعیت‌های جغرافیایی مختلف در عرصه رقابت قدرت جهانی مطرح‌شده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، با روش جمع‌آوری داده به شکل اسنادی ...  بیشتر

منطقه‌گرایی انرژی؛ مطالعه موردی مدیترانه شرقی

محمدرضا مجیدی؛ بهرام امیراحمدیان؛ سیدمحمود حسینی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22067/pg.2021.70845.1055

چکیده
  کشف ذخایر گاز، تاثیر قابل ملاحظه ­ای بر موازنه اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی داشته است. توسعه میادین و انگیزه بازیگران دولتی برای استخراج  و صادرات احتمالی باعث شده تا منطقه انرژی در مدیترانه شرقی شکل بگیرد. اگرچه در نظریات کلاسیک منطقه­ گرایی، تشکیل منطقه با قرابت جغرافیایی و انگیزه امنیتی بازیگران دولتی ...  بیشتر

تحلیل نقش حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنگ داخلی سوریه

جواد حمیدی راوری؛ فرهاد حمزه؛ علی بیژنی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22067/pg.2022.74232.1123

چکیده
  همواره در طول تاریخ، جغرافیدانان سیاسی توجه ویژه‌ای به تأثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت‌های جهانی و تأثیرات بحران‌های خاورمیانه بر توازن قوا در سطوح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای داشته‌اند و در طی سال‌های اخیر، بحران جنگ داخلی سوریه و تحولات ناشی از آن ازجمله تحولاتی بوده است که این کشور را به اردوگاه تازه‌ای در راستای رقابت‌های استراتژیک ...  بیشتر

بررسی تاثیرگرایش‌های محلی ـ طایفه‌‌ای بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمونه پژوهی: دهمین دوره انتخابات در حوزه انتخابیـة مَمَسَنـی)

محمدرضا حافظ نیا؛ هادی اعظمی؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22067/pg.2022.27155.0

چکیده
  بخش عُمده ­ای از کُنش و مَنش انسان­ تابع برداشت و ادراک محیطی آن‌هاست. اشتراک در برداشت از منافع و مصالح گروه به رفتار اجتماعی و سیاسی آن‌ها معنا می ­بخشد. در این میان، طایفه به‌عنوان یک واحد زیستی/فرهنگی که منافع و مصالح کلان گروه در قالب آن نمود می ­یابد به کُنش طایفه ­گرایانه می ­انجامد به‌گونه‌ای که اعضاء ارزش­ های ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
تبیین متغیّرهای ژئوپلیتیکی قدرت اقتصادی با تاکید بر عوامل جغرافیایی

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدرضا فرجی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22067/pg.2023.73059.1094

چکیده
  فضای جغرافیایی، سیستمی مرکب از عوامل و عناصر طبیعی و انسانی درهم‌تنیده و مرتبط باهم است. این عوامل جغرافیایی از ارزش‌های متفاوتی برخوردارند که با توجه به نیاز و درک انسان‌ها، بار و ماهیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیکی می‌گیرند. اثر عوامل جغرافیایی در اقتصاد همواره در زندگی انسان‌ها نقش‌آفرین بوده و توسط انسان‌ها ...  بیشتر