با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران

مجید دهقانیان؛ زهرا احمدی پور؛ رضا شاهقلیان قهفرخی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22067/pg.2023.78693.1167

چکیده
  شهرها پدیده‏ های فضایی – جغرافیایی پیچیده‌ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم‌زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی ...  بیشتر

تبیین روند شکل گیری گفتمان مقاومت در فضای شهری

زهرا احمدی پور؛ نوید سرباز کل تپه

دوره 7، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22067/pg.2022.74160.1121

چکیده
  شهر، صحنه استراتژیک فهم روندهای بازپیکربندی نظم اجتماعی است. ازنظر لوفور، این فضا همچون ابزار هژمونیک طبقه مسلط، برای بازتولید سلطه خود است. در این صحنه همواره شاهد کشمکش‌های دو گفتمان مسلط و مقاومت برای تسلط بر فضای جغرافیایی هستیم. شکل‌گیری گفتمان مقاومت در فضای شهری روندی را طی می‌کند که هدف اصلی این مقاله تبیین این روند است. ...  بیشتر

درآمدی بر مفهوم گفتمان ژئوپلیتیک صلح

محسن عزیززاده طسوج؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سید محمد کاظم سجاد پور

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 145-177

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27294.0

چکیده
  ژئوپلیتیک در طول تاریخ خود با مفاهیمی چون جنگ، رقابت و قدرت همراه بوده ‌است؛ در ژئوپلیتیک سنتی حکومت‌ها به دنبال قلمرو یابی؛ مدیریت سرزمین و دستیابی به قدرت بودند به‌گونه‌ای که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاه‌های قدرتمندان از جهان بود؛ اما تحولات صورت گرفته در عرصه‌های مختلف زمینه‌ساز شکل‌دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک ...  بیشتر

تحلیل مولفه های علایق ژئوپلیتیکی و میزان تاثیر آن در روابط خارجی کشورها

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/pg.2021.68297.1014

چکیده
  یکی از مهم‏ترین و در عین حال نظام‏مند‏ترین ارتباطات در عصر کنونی ارتباط کشورها در حوزه خارجی است. این ارتباط به اندازه و میزانی در جهان کنونی اهمیت دارد که طرح ریزی و اجرای سیاست و روابط خارجی  مبتنی بر منافع ملی جزو مهم‏ترین وظایف دولت‏ها به شمار می‏‏رود. در همین راستا یکی از مفاهیم اساسی دانش ژئوپلیتیک، مفهوم علایق ...  بیشتر

معیارهای تعیین حوزه‌های انتخابیه پارلمانی

زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ جواد اطاعت؛ قاسم کرمی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 17-41

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.78375

چکیده
  انتخابات فراخوان ایجاد تغییر در ساخت دولت و تغییر نمایندگان است. از نظر فلسفی، چنانچه طول عمرحکومت کنندگان در ساختار سیاسی ماندگار باشد، ایجاد فساد می­کند. انتخابات ساز وکار این تغییر و تحول است تا کرسی مدیریت عمومی شهروندان با اندیشه­های جدید و مقبول آنان تغییرکند و مدیرانی جدید جایگزین مدیران کنونی گردند و از آنجا که در سرتاسر ...  بیشتر

سازماندهی سیاسی فضای شهر از منظر الگوی پراکنش شعب اخذ رأی (مطالعه موردی: شهر ایوان)

زهرا احمدی پور؛ مهدی حیدریان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22067/pg.v4i1.84036

چکیده
  تسهیل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان، یکی از اهداف سازماندهی سیاسی فضاست که محقق‌گردیدن آن در فضای شهر، از طریق تعیین محل شعب اخذ رأی صورت می­گیرد. پژوهش حاضر، به بررسی الگوی مذکور در انتخابات اخیر و ارائه الگویی بهینه، برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان پرداخته است. یافته ­های تحقیق گویای آن است که ...  بیشتر

بررسی رابطه فضا و عدالت جنسیتی؛ مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران

ابراهیم رومینا؛ قاسم تیموری؛ زهرا احمدی پور

دوره 3، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 141-162

https://doi.org/10.22067/pg.v3i4.85554

چکیده
  شهر  به مثابه یک اکوسیستم جغرافیایی از عناصر و اجزای مختلفِ مصنوعی(کالبد) و طبیعی(انسان) تشکیل شده است. پویایی و حیاط چنین اکوسیستمی نتیجه روابط نظام­مند میان عناصر واجزای هم پیوند خود است. از دیگر سو، فضای شهری میزبان انسان­هایی است که در گستره نیازها و نقش­آفرینی­های آنها، پیوسته عرصه  تصمیم سازی ها و تصمیم گیری­های سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر

تبیین ژئوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری

عبدالوهاب خوجم لی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدرضا پورجعفر

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.55086

چکیده
  کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه‌ای شهر، عوامل ...  بیشتر