با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
نسبت جای‏نام‏شناسی و هویت مکانی نمونه موردی کوه آردوشان نهاوند

مراد کاویانی راد؛ مرتضی تهامی؛ فریبا شریفیان

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.75291

چکیده
  دانشِ جای‏نام‏شناسی جایگاه ویژه‏ای در واکاوی رخدادهای تاریخی و شناسه‏های فرهنگی جوامع انسانی در گذشته که امروزه جز نام، سند و نوشته از آنها به جای نمانده نقش بنیادی دارد. در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان پایانه رخدادها و برتری فرهنگ شفاهی سبب شده که رویدادهای فرهنگی و سیاسی بسیاری از نقاط و نواحی جغرافیایی کشور ...  بیشتر

معیارهای تعیین حوزه‌های انتخابیه پارلمانی

زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ جواد اطاعت؛ قاسم کرمی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 17-41

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.78375

چکیده
  انتخابات فراخوان ایجاد تغییر در ساخت دولت و تغییر نمایندگان است. از نظر فلسفی، چنانچه طول عمرحکومت کنندگان در ساختار سیاسی ماندگار باشد، ایجاد فساد می­کند. انتخابات ساز وکار این تغییر و تحول است تا کرسی مدیریت عمومی شهروندان با اندیشه­های جدید و مقبول آنان تغییرکند و مدیرانی جدید جایگزین مدیران کنونی گردند و از آنجا که در سرتاسر ...  بیشتر

تحلیل بایسته های فضای شخصی از رهیافت جغرافیای سیاسی(مطالعه موردی: شهروندان شهر کرمانشاه)

محمد رئوف حیدری فر

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 42-73

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.85444

چکیده
  فضای شخصی، خانگی، همسایگی، روستا، شهر، استان، ایالت، ناحیه، منطقه، قلمرو، استان، بخش، کشور، قاره، نیمکره وشاید سیاره از جمله مفاهیمی هستند که در جغرافیای سیاسی بررسی می شود. هریک از این فضاها دارای مفاهیم ومقاصد خاصی و متنوعی برای مردم هستند؛ یعنی تعریف هریک از این مفاهیم منوط به تعریف دیگری است. اما هر فرد یک فضای شخصی دارد، فضایی ...  بیشتر

تأثیر بازارچه‌های مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (نمونه موردی: بازارچه مرزی شوشمی نوسود)

سید هادی زرقانی؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ محبوبه شهبازی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 74-96

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.86790

چکیده
  مناطق مرزی از جمله فضاهای جغرافیایی هستند که با وجود ظرفیت­های بالایی که دارا می­باشند گاهاً متناسب با شرایط خاصی که دارند این ظرفیت­ها نادیده گرفته شده­اند. این مناطق به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، و ... تفاوت‌های فاحشی ازنظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیت بازارچة مرزی می‌تواند باعث ...  بیشتر

سنجش سواد ژئوپلیتیکی مدیران سیاسی و امنیتی استان‌های مرزی (موردمطالعه: خراسان جنوبی)

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ سید محمود شفیعی؛ خانم مهدیه السادات حفاظی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 97-118

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.87773

چکیده
     سازمان‌دهی سیاسی فضا و چگونگی مدیریت آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل‌شده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که برخی از مناطق و مکان‌های جغرافیایی در هر کشوری وجود دارند که دارای شرایط خاص و ویژه‌ای هستند که مستلزم شناخت جغرافیایی و درک ژئوپلیتیکی عمیق‌تری هستند. ازاین‌رو ...  بیشتر

بررسی رابطة الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران

بهادر زارعی؛ سید عباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن عابدی‌درچه

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 119-143

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.2012-1010

چکیده
  پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به‌عنوان الگوی برگزیدة حکمرانی در حکومت‌های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطة حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ شده است. در عصر کنونی که نحوة ادارة عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت ...  بیشتر