با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
امکان‌ناپذیری و امکان‌پذیریِ توافق در برنامه‌ی هسته‌ای ایران همسنجی دوره‌های سه‌گانه‌ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی)

زهرا اکبری؛ محسن خلیلی؛ سید احمد فاطمی نژاد

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-23

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.78611

چکیده
  برنامه‌ی هسته‌ای ایران، از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب بوده است. این برنامه سه دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را درگیر خود کرد. پژوهش حاضر بر مبنای نظریه‌ی منطقه‌ی توافق ممکن (ZOPA) و همچنین با بهره‌گیری از روش تاریخی ‌تطبیقی به بررسی برنامه‌ی هسته‌ای در سه دوره‌ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی‌نژاد ...  بیشتر

بازتاب‌های هیدروپلیتیک بحران آب حوضه آبریز زاینده‌رود بر ادراک محیطی قلمروداران استانی

مراد کاویانی راد

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 24-46

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.84660

چکیده
  کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می‏کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر ...  بیشتر

بررسی شاخص شفافیت از منظر حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (1390-1357)

مارال دربندی؛ محمدجواد حق شناس

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 47-66

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.84960

چکیده
  تمامی تعاریف «حکمرانی  مطلوب یا حکمرانی خوب»  بیانگر مفهومی وسیع‌تر از حکومت هستند که علاوه بر نهاد دولت، شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی بین بخش های یادشده است. در این میان، شفافیت در همه بخش های حکمرانی خوب به عنوان یک ضرورت مطرح است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ...  بیشتر

توزیع فضایی قدرت در الگوی نیمه‌متمرکز اداره کلانشهر تهران (در ابعاد چهارگانه قضایی، امنیتی، اجرایی و تقنینی)

محمدباقر قالیباف؛ سید عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ فرامرز عظیمی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 67-94

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.87229

چکیده
  کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه­ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه­متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه­متمرکز ...  بیشتر

مدل هاگت و تحلیل منازعات منطقه ای: مطالعه موردی جنگ ایران و عراق

سید شمس الدین صادقی؛ زینب شریفی؛ سمیرا مرادی؛ حمیدرضا حشمتی جدید

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 95-124

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.88044

چکیده
  علل و عوامل، ریشه‌ها و تداوم منازعات میان دولت‌ها و پیامدهای ناشی از آن، از جایگاه مهمی در نظریه‌های  ژئوپلیتیک برخوردار است. از این رو، نظریه‌پردازان ژئوپلیتیک به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند برای تقلیل و پیشگیری از منازعات میان دولت‌ها با طرح نظریه‌ها و مدل‌های مختلف به تبیین و تحلیل این مهم بپردازند. یکی از نظریه‌های مطرح ...  بیشتر

بررسی و تحلیل تأثیرات مؤلفه‌های حس تعلق مکان بر کیفیت محیط شهری، مطالعه موردی: شهر زاهدان

محمد رضا شجاعی فر؛ محمود رضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 125-147

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.88748

چکیده
  یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط شهری، حس تعلق به مکان است و از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری است. به گونه ای که حس تعلق بالای شهروندان به محله، منطقه و شهر خود، از جهات گوناگون برای توسعه و پیشرفت شهرها بسیار سودمند است. هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های حس تعلق مکان بر کیفیت محیطی مناطق شهر زاهدان می­باشد. با توجه به هدف پژوهش، ...  بیشتر