با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
دزدی دریایی در منطقه دریای جنوبی چین: تهدید امنیت بین‌الملل یا فرصت منطقه‌ای

سید مصطفی هاشمی؛ زکیه نادری چنار

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 1-21

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.61509

چکیده
  پدیده دزدی دریایی و تروریسم در منطقه دریای جنوبی چین، باعث توجه و حضور بیش از پیش دولتهای ساحلی و قدرتهای منطقه­ای در این مناطق شده است. هر چند این پدیده در گذشته به عنوان یک چالش برای دولت‌های ساحلی به حساب می‌آمد، اما امروزه با توسعه ابزارهای امنیتی، این فرصت به دولت‌های ساحلی و فرامنطقه‌ای داده شده تا به بهانه مبارزه با دزدی ...  بیشتر

تعیین اولویت‌ کشورهای اسلامی در راستای اهداف دیپلماسی شهری مشهد

روح اله اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 22-43

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.82265

چکیده
  جهان امروز، جهان شبکه­ای است که شهرها برای بهره­مندی از فرصت­های جهانی و نیز برآوردن نیازهای شهری خود، نیازمند همکاری و رقابت هستند. همان گونه که جهانی‌شدن، دستور کار کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته، و کشورها در تراز ملی با هم وارد تعاملاتی با دستور کارهایی مشترک می‌شوند، در تراز شهری نیز، شهرها با توجه به داشته‌ها و نیز نیازهایشان ...  بیشتر

واکاوی تغییرات ایجاد شده در شکل هندسه سرزمین برخی کشورهای اسلامی بین سالهای 2019-2001(مطالعه موردی : سودان جنوبی و بلندیهای جولان)

حجت مهکویی؛ مریم شعبانی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 44-68

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.85849

چکیده
  موقعیت سرزمینی و شکل هندسه سرزمین در موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک کشورها مهم است. از معاهده وستفالی (1648) که حکومت­های سرزمینی شکل گرفته­اند، کشورهای مختلفی با هندسه سرزمینی متفاوت ایجاد شده­اند. طرح تقسیم سرزمین کشورهای اسلامی در خاورمیانه، ریشه در قرارداد سایکس- پیکو (1916) دارد که بر مبنای آن، امپراتوری عثمانی میان ابرقدرتهای ...  بیشتر

سنجش فاصله قومی و همزیستی مسالمت آمیز در فضا های چند قومی نمونه موردی:خراسان شمالی

محمد حسین پاپلی یزدی؛ علیرضا منصوریان؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 69-88

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.89044

چکیده
  پایداری سیستم­های سیاسی در فضا های قومی متنوع حاصل کنش هایی مسالمت­آمیز و همزیستی آنها است.  همزیستی حاصل پذیرش محدودیت های اعمال شده بوسیله کنشگران متقابل یا عوامل بین گونه‌ای است. پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت فاصله قومی و همزیستی مسالمت آمیز در فضاهای چند قومی با تاکید بر اقوام کرمانج،ترک،فارس و ترکمن استان خراسان شمالی در ...  بیشتر

بررسی میدانی تأثیر سیاست های آبی افغانستان بر منطقه سیستان

میثم سلیمانی؛ سید اسدالله اطهری؛ غلامرضا میری

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 89-109

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.2012-1004

چکیده
   کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسـائل و مشـکلات سـده ی کنـونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. از طرفی نیز رودها مرزهای سیاسی نمی‌شناسند و این واقعیت، موقعیت منحصربه‌فرد و پیچیده‌ای را برای ایران و رودهای مرزی‌اش رقم زده است که یکی از ...  بیشتر

سنجش فرم شهری و تحلیل رابطه آن با ویژگی‌های جمعیتی با استفاده از سنجه‌های فضایی(نمونه موردی: شهر زاهدان)

محمد رضا شجاعی فر؛ محمودرضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 110-131

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i3.2012-1011

چکیده
  مطالعات متعددی به بررسی و تحلیل فرم شهری پرداخته‌اند. در این مطالعات مباحث مربوط به فرم شهری به طور کلی بر تقابل بین فرم‌های پراکنده و فشرده متمرکز شده‌است. اگرچه فرم‌های پراکنده و فشرده متمرکز دو الگوی غالب در این خصوص به شمار می‌رود، اما بررسی و تحلیل جامع سایر ابعاد فرم شهری و ارتباط آن با سایر ابعاد شهری مانند ویژگی‌های اجتماعی ...  بیشتر