با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
گفتمان غالب جهانی‌شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهر مشهد)

محمدحسن رضوی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.61210

چکیده
  پرسش آغازین مقاله پیش رو این است که جهانی شدن چگونه موجب تغییر در شهرهای ایران و به ویژه شهر مشهد شده است؟ درحالی که بیشتر نوشته های موجود نشان می دهند کشور ایران و شهرهای آن، جایگاهی در سلسله مراتب شهرهای جهانی ندارند و نتیجه گیری می کنند که جهانی شدن تأثیر چندانی بر آن ها نداشته است. این مقاله ادعا می کند که جهانی شدن به مثابه گفتمان ...  بیشتر

پدیدارشناسی هویت ملی در فضای سایبر (نمونۀ موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ جغرافیای سیاسی در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و خوارزمی)

سید عباس احمدی؛ مصیب قره بیگی؛ سجاد پورعلی اتی کندی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.63298

چکیده
  فضای سایبر، به سبب ویژگی ها و جایگاه منحصر به فرد در جهان امروز، خاستگاه مهمی از قدرت و تغییرات اجتماعی را با خود به همراه دارد. با گسترش اینترنت و انقلاب اطلاعات، نقش فضای سایبر در زیست هر روزۀ انسان ها و نیز در مقیاس کلان کشورها به چنان واقعیت اجتناب ناپذیری تبدیل شده است که گریز و گزیری برای آن متصور نیست. با توجه به چنین اهمیتی و ...  بیشتر

تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی

حمیدرضا نصرتی؛ حمیدرضا محمدی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 41-66

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.64175

چکیده
  دولت‌ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملّی خویش بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود؛ اما این حاکمیت با ظهور دوره پست‌مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های جهانی و چندملیتی و سازمان‌های فراملی و بین المللی همراه است، ...  بیشتر

رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک)

سیّد هادی زرقانی؛ ابراهیم احمدی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.56925

چکیده
  کد ژئوپلیتیک، مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های سیاسی- جغرافیایی مربوط به زیرساخت سیاست خارجی کشور‌ها معرفی کرده اند؛ به‌گونه‌ای که هر کشوری، کدهای متعدد و منحصربه‌فردی را دارد و معمولاً بر اساس وزن ژئوپلیتیک و ماهیت اهدافش این کدها را عملیاتی ‌و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند. هدف این مقاله رمزگشایی از کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم ...  بیشتر

مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران

محسن جان پرور

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.58971

چکیده
  ورود به هزاره سوم با افزایش جریان کالاها، انسان‌ها، قاچاق، ناامنی ها و غیره در عرصه های مختلف فضایی همراه بوده است. این افزایش به صورت های مختلف مدیریت مرزهای کشورها را با مشکل مواجه کرده و دولت ها را بر آن داشته است جهت کنترل و مدیریت مرزهای خود و جلوگیری از ناامنی در کشور راهبردهایی در پیش بگیرند. در این میان جمهوری اسلامی ایران با ...  بیشتر

تحلیل مدیریت سیاسی فضا در شهرهای جدید ایران و ارائه برنامه‌های راهبردی

صفر قائدرحمتی؛ حسن بهنام مرشدی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.61501

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مدیریت سیاسی فضا در شهرهای جدید ایران، با تأکید بر شناخت کلیه عوامل مؤثر بر مدیریت سیاسی شهرهای جدید و مشخص کردن اهمیت هرکدام از این شاخص‌ها در تدوین مدیریت سیاسی مطلوب در شهرهای جدید است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی و به لحاظ روش بررسی، توصیفی و تحلیلی اسـت. شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش در قالب ...  بیشتر

تحلیل فضایی تأثیرات تمرکزگرایی در شکل گیری نابرابری های فضایی- سرزمینی در ایران

علی ولیقلی زاده

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.67285

چکیده
  فضای جغرافیایی ایران، علی رغم تنوع جغرافیایی- انسانی و وسعت زیاد آن، در قالب ساختار سیاسی - اداری بسیط و متمرکز اداره می‏شود. بااین حال، ساختار سیاسی- اداری بسیط ( ازلحاظ نظری) مطلوب کشورهایی به شمار می رود که از یک ملت همگون تشکیل شده و از تکثر و تفاوت های فضایی (جغرافیایی - انسانی) کمتری برخوردار هستند. وانگهی، دستیابی به توسعه پایدار ...  بیشتر