با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تبیین ژئوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری

عبدالوهاب خوجم لی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدرضا پورجعفر

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.55086

چکیده
  کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه‌ای شهر، عوامل ...  بیشتر

بررسی متغیرهای موثر بر قدرت علمی و فناوری و ارائه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها

سید جواد موسوی زارع؛ سیّد هادی زرقانی؛ هادی اعظمی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 29-65

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.60424

چکیده
  قدرت ملی، دارای منابع و سرچشمه‌های متعددی از جمله علم و فناوری است. این مؤلفه قدرت ملی به دلیل کارکرد بستر ساز آن در تولید و تقویت سایر ابعاد قدرت، همانند قدرت اقتصادی، نظامی و... از نقش کلیدی و مهمی در این عرصه برخوردار است. ازاین‌رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخ به این ...  بیشتر

چرایی فقدان فدرالیسم در قانون‌ اساسی 1382 افغانستان

محسن خلیلی؛ صدیقه هاشمی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.55813

چکیده
  پس از وقوعِ حوادث دگرگون‌کننده‌ بنیادین، قانون ‌اساسی جدید تدوین می‌شود. موجودیت‌یافتن قانون اساسی1382 افغانستان، به‌دنبال روی‌کارآمدن دولت جدید، نیز چنینْ بوده است. در فرآیند نگارشِ قوانین اساسی جدید، راجع به چیستی نظام آینده سیاسی کشور (بسیط یا مرکب‌بودن) تصمیم‌گیری می‌شود. موضوع فدرالی‌شدن افغانستان در فرآیند نگارش قانون ...  بیشتر

دامنه مطالعات ژئوپلیتیک پست مدرن

فاطمه سادات میراحمدی؛ یاشار ذکی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 95-128

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.57479

چکیده
  پست مدرنیسم بسیاری از فرضیات پایه ای ژئوپلیتیک را با سستی مواجه کرده است. این تحقیق که از نوع تحقیقات بنیادی نظری است، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی بنیان‌‌های فکری و فلسفی ژئوپلیتیک پست مدرن، تلاش دارد به این سؤال پاسخ گوید که دامنه مطالعات ژئوپلیتیک پست مدرن چه مباحثی است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مباحث ژئوپلیتیک پست ...  بیشتر

تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.58581

چکیده
  امروزه رویکردهای گوناگونی برای حل مسائل و مشکلات موجود در شهرها مطرح و به کار گرفته شده‌اند که برخی از آنها شامل زیست پذیری، شهر هوشمند، شهر ایده آل، شهر تاب آور، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، شهر یادگیرنده، شهر خلاق، شهر امن است. عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تأثیر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به حضور مردم، کاربری ...  بیشتر

آسیب شناسی ژئوپلیتیکی تقسیمات کشوری ایران از منظر آمایش سرزمین

مصطفی رشیدی؛ عباس علی پور؛ روح اله حسین وند شکری؛ مصطفی سعیدزاده

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 155-186

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.59052

چکیده
  تقسیمات سیاسی فضای یک کشور به‌مثابۀ قالب سیاسی و مدیریتی فضای ملی است. در واقع تقسیمات فضای ملی جایگاه هر بخش از پهنۀ سرزمینی را در ساختار فضایی کشور مشخص می کند. لذا تقسیمات کشوری باید براساس اصول و چهارچوب ها و واقعیت های جغرافیایی جهت کارآمدی هر چه بهتر تنظیم گردد و یک الگوی راهبردی جغرافیایی براساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها ...  بیشتر

بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین

امیر فتحی؛ محمد میره ای؛ کرامت اله زیاری؛ عباس علی پور؛ سیدمصطفی هاشمی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1395، صفحه 187-211

https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.59375

چکیده
  تهدیدهای امنیتی و دفاعی از ابعاد اصلی تهدید علیه واحدهای سیاسی محسوب می‌شوند. به لحاظ کارکردهای ویژه‌ای که امنیت و دفاع در واحدهای سیاسی دارند، تهدیدهایی ازاین‌دست می‌توانند نقش مؤثری در شکل‌گیری تصمیم‌های مختلف در این واحدها داشته باشند. بنابراین این پژوهش به دنبال شناسایی، بررسی و تحلیل، تهدید‌های امنیتی-دفاعی آمایش سرزمین، ...  بیشتر