با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
الگوی روابط سازه های انسانی و قلمرو های فرهنگی در غرب آسیا با تأکید بر قلمرو فرهنگی ایرانی

محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ مصطفی قادری حاجت

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.52918

چکیده
  الگوی روابط در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر جهان ماهیتی پیچیده و ترکیبی دارد، روابط تمدنها با هم و تعاملات درون تمدنی در طیفی از الگوهای رفتار ژئوپلیتیکی از تعامل، رقابت و تعارض را شامل می گردد. از سوی دیگر برخی از ارزشهای مکانی که سرچشمه چالش سازی بین کشورهای منطقه قرار می گیرد، ماهیتی تمدنی دارند. تمدن ایرانی در مجاورت با تمدنهای دیگری ...  بیشتر

مؤلّفه‌های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق

محسن خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.42509

چکیده
  پس از یازده سپتامبر و فراهم‌شدن زمینه تحقّق افکار استراتژیست‌های نومحافظه‌کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راهبردِ امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم‌سازانِ نومحافظه‌کار، با تمرکز بر راهبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر (حذف حکومت‌های ستیزه‌جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، ...  بیشتر

اولویت‌بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی(مطالعه موردی: استان کردستان)

میرنجف موسوی؛ محمد ویسیان؛ حکیمه خلیفی پور

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 55-77

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.43204

چکیده
  از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت یک جامعه، وجود نابرابری‌های فضایی بین مناطق مختلف جغرافیایی آن است. این نابرابری‌های توسعه‌ای، شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. دراین‌بین مناطق مرزی کشور با مشکلات بسیاری ازجمله: خالی شدن سکنه، مهاجرت مرزنشینان، جدای گزینی از برنامه‌های توسعه کشور، عدم امنیت پایدار و... ...  بیشتر

پردازش ساخت مفهومی، نظری و معناشناختی state و عناصر آن

محمدباقر قالیباف؛ محمدهادی پوینده؛ مصیب قره بیگی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.41983

چکیده
  State، به‌واسطه حضور همزمان در دو حوزه معرفت‌شناختی و علمی جداگانه به نام علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی، دارای معنا، کارکرد، ماهیت و معادل چندگانه‌ای شده است؛ به‌گونه‌ای که نوعی آشفتگی و عدم اجماع، به‌ویژه در میان جغرافی‌دانان سیاسی را سبب گردیده است. بر طبق متون مختلف State مفهومی انتزاعی است که با مجموعه‌ای از مفاهیم، ارزش‌ها و اندیشه‌ها ...  بیشتر

زمینه های ژئوپلیتیک تحول در سیاست خارجی ترکمنستان

جهانگیر حیدری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.41876

چکیده
  رویکردهای فعّال‌سازی/خاموش‌سازی در ژنگان سیاست خارجی کشورها وجود دارد. ژنـوم‌هایِ جغرافیاپایه با رویکردهای دوگانه ژئوپلیتیک یا ژئوپاسیفیک، فعّال‌سازی می‌گردند. در رویکرد ژئوپاسیفیک، بازیگران تلاش دارند هویّت سیاسی خود را در عرصه بین‌المللی مبتنی بر عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ایفای نقش میانجی منازعات منطقه‌ای، ...  بیشتر

تحلیل میزان رضایت از زندگی و تمایل به بازگشت مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی)

محمد قنبری؛ سید مصطفی حسینی؛ سلمان حیاتی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 139-172

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.47632

چکیده
  تاریخچه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیست؛ ولی بشر در طول تاریخ همواره در حرکت و جابجایی بوده است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق و پس‌ازآن جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، فقر و توسعه‌نیافتگی باعث تداوم مهاجرت قانونی و غیر قانونی تعداد زیادی از مردم افغانستان به ایران و به‌ویژه استان خراسان رضوی گردید. هدف از این پژوهش بررسی میزان ...  بیشتر

تحلیل امنیت و ناپایداری در شهرهای جدید با استفاده از GIS و AHP (-مورد: شهر جدید پردیس)

علی اصغر پیله ور؛ رضا رضائی خبوشان

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22067/pg.v1i2.57035

چکیده
  امنیت و توسعه، رابطه متقابل و دوسویه دارند و درواقع امنیت پایدار، حاصل برنامه ریزی و مدیریت شهری است. احساس ناامنی در محیط شهرها فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به‌درستی انجام پذیر نخواهد بود. برقراری امنیت پایدار لازمه توسعه شهرهاست؛ لذا امنیت در فرایند برنامه ریزی شهری و طراحی آن‌ها ...  بیشتر