با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تاثیر هویت‌های مکانی بر جهت دهی به الگوی فضایی رأی (نمونه پژوهی: حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم)

مراد کاویانی راد؛ هادی شاکری؛ تیمور جعفری

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22067/pg.2021.26934.0

چکیده
  ادراک محیطی به همراه حس تعلق مکانی افراد در جهت‌دهی به آراء آنها نقش جدی دارد. از این‎رو، در حوزه‎های انتخابیه­ای که از تنوع فرهنگی زیادی برخوردارند، هماوردی برخاسته از تنوع هویت‌های مکانی در آفرینش و زدایش آراءِ نامزدهای انتخابات، نقش جدی در حذف یا برآمدن نامزدها دارد. وضعیتی که همراه با نادیده گرفتن منافع همه ساکنان حوزه ...  بیشتر

ناسیونالیسم و توجیه رمانتیک مرزهای سیاسی بر اساس هویت فرهنگی

سید محمدعلی تقوی؛ نسیبه نوری

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22067/pg.v4i4.81997

چکیده
  مفهوم مرز در علوم سیاسی نماد عینیت­یافته مقوله سرزمین به مثابه یکی از چهار عامل تشکیل­دهنده دولت است. ادعای تفکیک و مرزبندی سرزمینی مبتنی بر اصل حقوقیِ حق تعیین سرنوشت است که برآیند آن تعیین مرز خودی و غیرخودی از بُعد سیاسی و متمایز ساختن عنصر جمعیت (ملت) است. یک پرسش اساسی در سیاست همواره آن بوده که چه دلیلی برای پذیرش خطوط مرزی ...  بیشتر

نقش کریدور اقتصادی چین-پاکستان از منظر جایگاه نوین چین در نظام بین‌الملل

مصطفی قادری حاجت؛ محمدجواد قهرمانی؛ ابراهیم خوراسگانی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 39-59

https://doi.org/10.22067/pg.v4i4.86693

چکیده
  ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین­الملل سبب شده این کشور در سیاست خارجی خود رفتارهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش بگیرد. مهمترین رفتار چین را می توان در قالب ابتکار کمربند و راه بیان کرد. این ابتکار ضمن دور کردن امکان مواجهه چین با آمریکا در آسیای شرقی، می­تواند موجبات تداوم رشد بیجینگ را نیز در پی داشته باشد. ابتکار ...  بیشتر

تبیین رابطة گرایش‌های مکانی و طایفه ای و انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: یازدهمین دوره انتخابات در حوزه انتخابیه گچساران و باشت)

یوسف انصاری؛ حجت مهکویی؛ علی شمس الدینی؛ سیروس احمدی نوحدانی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 80-104

https://doi.org/10.22067/pg.v4i4.87480

چکیده
  جغرافیای انتخابات رویکردی نوین به مقولة انتخابات دارد و در آن ابعاد فضایی و مکانی انتخابات بررسی می­شود. یکی از عوامل مؤثر بر الگوی رفتار سیاسی مردم در انتخابات، پدیدۀ همسایگی و گرایش‌های زادگاهی و طایفه­ای است. تحلیل فضایی و مکانی پایگاه رأی نامزدهای انتخاباتی در یازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می­دهد که الگوی ...  بیشتر

مدل نظری رابطه متقابل قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی

امیرحسین الهامی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22067/pg.v4i4.88291

چکیده
  توسعۀ اقتصادی بخشی از توسعۀ جامع و فراگیر است که در صورت رشد پایدار و باثبات شاخص‌های رفاه اقتصادی؛ به همراه تغییرات ساختاری در آن حاصل می­شود. ساخت قدرت سیاسی نیز حاصل تعادل و هماهنگی نسبتاً پایدار، بین عوامل فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعیِ قدرت سیاسی، در قلمرو فضایی واحدهای سرزمینی است. این پژوهش از نوع بنیادی است و با روش ...  بیشتر

بازآرایی تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران بر پایه‌ی الگوهای کارکردی توزیع قدرت

محمدباقر قالیباف؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ مصیب قره بیگی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1398

https://doi.org/10.22067/pg.2021.70503.1047

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به‌کار گرفته که هر کدام اثرگذاری‌های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه‌ی مشترک همه‌ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده‌ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب‌ساز کاستی‌ها ...  بیشتر