با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
الگوی مدیریت سیاسی فضا در عهد پیامبر اکرم (ص)

محمدرضا حافظ نیا؛ فاطمه جان احمدی؛ عهدیه آتشی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.63614

چکیده
  مدیریت سیاسی فضا دارای الگوهای متعددی است که در میان آن‌ها مدیریت سیاسی رسول خدا(ص) در مدینه النبی به دلیل قدمت و اصالت در مبنا می‌تواند یک الگوی منسجم دارای ابعاد و معیارهای مختلف به شمار آید و در زمره الگوی رفتارهای سیاسی دولت‌ها و حکومت‌های اسلامی‌در ادوار بعدی قرار گیرد. براین اساس هدف ازاین پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت سیاسی ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد

مهدی بازرگان؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ سید هادی زرقانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.69073

چکیده
  امروزه سرقت، به عنوان یکی از گسترده­ترین و فراوان­ترین جرائم در اغلب کشورهای جهان و از جمله در کشور ایران، به یک مشکل فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل گردیده است. بر همین اساس پژوهش حاظر در نظر دارد تا به شناسایی و تحلیل فضایی کانون­های جرم­خیز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ ...  بیشتر

تحریم ایران؛ تناقض نظام سیاسی و نظام اقتصادی در جغرافیای سرمایه‌داری مالی: بحثی در اقتصاد سیاسی

عیسی پیری؛ لیلا هاشمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 47-63

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.69868

چکیده
  این مقاله به دنبال تحلیل نظری له یا علیه نئولیبرالیسم نیست. بلکه در پی تحلیل این موضوع است که تحریم ایران، بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری مالی است. اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری حاکی از تناقض‌‌های بنیادینی همچون بحران‌‌های ادواری انباشت سرمایه، ریسک سیستمی‌و بحران بدهی‌‌ها است. در محدوده نظام اقتصادی سرمایه‌داری ...  بیشتر

تبیین معرفت‌شناختی از مفهوم و ماهیت ژئوپلیتیک

محمود واثق؛ سید عباس احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سید محمد عیسی نژاد

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.70362

چکیده
  این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می‌شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده‌ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش‌ها ناظر به ماهیت پدیده‌ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی‌شناسی امور است، اما زمانی که پرسش‌ها ناظر ...  بیشتر

نقش آزادسازی تجاری و همکاری‎های اقتصادی منطقه‌ای در توسعه و امنیت: مطالعه موردی جامعه توسعه جنوب آفریقا (سادک)

احمد بخشی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.73031

چکیده
  توسعه و امنیت از مهم‌ترین دغدغه‌ کشورها و بازیگران سیاسی می‌باشد. دراین راستا، اقتصاددانان معتقدند که تجارت آزاد بین کشورها می‌تواند نیروی سوق‌دهندة توسعه و در نهایت امنیت باشد. پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دوقطبی، روند همگرایی منطقه‌‌ای برای تأمین نیازها و اهداف گروه‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی تغییر جهت داد و تقویت ...  بیشتر

بررسی و تحلیل علایق ژئوپلیتیک بازیگران خارجی موثر در بحران ژئوپلیتیک سوریه

محمد حسین افشردی؛ اسماعیل علمدار

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.73278

چکیده
  غرب و جنوب غرب آسیا متلاطم­ترین منطقه ژئوپلیتیک جهان می‌باشد. طی نیم قرن اخیر این منطقه عرصه رقابت و تقابل منافع قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه­ای شده است. با شکل‌گیری رژیم اشغالگر قدس در سال 1948م این ناامنی روزبه روز بیشتر شده و توجه قدرت‌های جهانی بویژه آمریکا به این منطقه برای دستیابی به منافع هرچه بیشتر و دستیابی به جایگاه برتر و ...  بیشتر

جستاری نوین در تبیین اثرات روش شناسی اثبات‌گرا در شناخت رابطۀ سیاست و فضا در پرتو مفهوم مقیاس

احسان لشگری تفرشی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 145-169

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.74628

چکیده
  در علوم جغرافیایی یکی از مکاتب مهم روش شناسی مکتب اثبات‌گرایی است که عملکرد ویژه ای در تولید و مفاهیم در علوم جغرافیایی و از جمله جغرافیای سیاسی داشته است. جغرافیدانان سیاسی متأثر از مکتب اثبات‌گرا معتقدند که اثرات متقابل سیاست و فضا به تولید فرم و فرایندهای فضایی منجر خواهد شد که به مثابه پدیده‌های مادی از طریق رویکردهای اثبات‌گرا ...  بیشتر