با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تحلیل احساس امنیت مردم محلی در روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور

حمدالله سجاسی قیداری؛ حمیده محمودی؛ هوریه هوایی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22067/pg.v3i10.74263

چکیده
  امنیت مسئله بسیار مهمی در توسعه می باشد. بر این اساس وجود احساس امنیت بستر مناسبی برای تحولات جدید خواهد بود. زیرا احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع نداشته و به‌هیچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. اما در برخی شرایط ممکن است امنیت یک مکان تحت تأثیر عواملی دستخوش دگرگونی گردد. در شرایط امروزی ...  بیشتر

بررسی تأثیر فرهنگ عشیره‌ای- طایفه‌ای بر رفتارانتخاباتی (مطالعه موردی روستائیان حوزه انتخابیه دنا)

علی باقری دولت آبادی؛ محمد مجاهدزاده؛ فرزاد اکبری؛ سید اصغر باقری نژاد

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 27-66

https://doi.org/10.22067/pg.v3i11.76500

چکیده
  رفتار انتخاباتی به بررسی شیوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتی و نیز رای دهندگان و نحوه تعامل میان آنها در خلال انتخابات می­پردازد. رفتار انتخاباتی یکی از شاخصه­های مهم ارزیابی میزان حاکم بودن فرهنگ دموکراتیک در کشورها محسوب می­شود. در ایران رفتار انتخاباتی افراد در حوزه­های جغرافیایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت هم بین ...  بیشتر

تحلیلی بر جایگاه مولفه های سه گانه ملت ، ملیت و هویت در ساختار حاکمیتی اسلام مبتنی بر نگرش های بنیادی جغرافیای سیاسی

کیومرث یزدان پناه درو

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22067/pg.v3i11.79029

چکیده
  جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس ...  بیشتر

تبیین نقش عوامل جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها

رضا الهویردی زاده

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 91-121

https://doi.org/10.22067/pg.v3i11.81863

چکیده
  قدرت دریایی کشورها از مؤلفه­ هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی ­- سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. پدیده­ های جغرافیایی با ماهیت انسانی، مؤلفه مهم در ساختار قدرت دریایی کشورها است. تحقیق حاضر به تبیین نقش عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها پرداخته است. وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی ...  بیشتر

ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی

محسن خلیلی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22067/pg.v3i11.81475

چکیده
  ایران، کشوری است پرهمسایه؛ با همسایگانی گونه‌گون و ناهمانند. گونه‌گونیِ همسایگی دربرگیرنده‌ی گوناگونیِ ویژگی‌های جغرافیایی، منزلت‌های استراتژیک، وابستگی‌های سیاسی، دغدغه‌های امنیتی، و خصلت‌های ژئواکونومیک است؛ و، ناهمانندیِ همسایگی، دربرگیرنده‌ی خصلت‌های فرهنگی و تاریخی و تمدنیِ بسیارناهمانند است‌که همسایگانِ پانزده‌گانه‌ی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مفهوم «روابط استراتژیک» بر روابط جمهوری اسلامی ایران و فدارسیون روسیه

مسعود عبدی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 147-173

https://doi.org/10.22067/pg.v3i10.83005

چکیده
  الگوهای رفتاری، شیوه‌ها و رویکردهایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به منافع و امنیت ملی خود نسبت به یکدیگر اتخاذ می‌کنند. روابط استراتژیک، الگویی از مدیریت روابط است که به اشکال مختلفی مانند ائتلاف، اتحاد، رقابت و شراکت نمود می یابد. اینکه کشورها، الگوی رفتاری روابط استراتژیک را بر مناسبات و تعاملات خود تطبیق دهند مستلزم وجود یا ...  بیشتر