با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تایوان میانه دو تعارض؛ موفقیت ژئواکونومیکی و چالش ژئوپلیتیکی

بهادر زارعی؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ مسعود مصدق

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 19-62

https://doi.org/10.22067/pg.2023.78569.1166

چکیده
  تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی­شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین­المللی است. چین تایوان را جزیره­ای متعلق به خود می­داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می­شود و خواه‌ناخواه ...  بیشتر

تبیین دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی اسرائیل در قفقاز و آسیای مرکزی (با تاکید بر آذربایجان و قزاقستان)

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ مرجان بدیعی ازنداهی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22067/pg.2022.76377.1146

چکیده
  رژیم صهیونیستی اسرائیل از دهه 1960 سعی کرد که با دکترین اتحاد پیرامونی از انزوای ژئوپلیتیکی خارج‌شده و به ارتباط با سایر کشورها اقدام کند. در این میان مناطقی نظیر مدیترانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی در اولویت اسرائیل قرار گرفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی دکترین پیرامونی اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی ...  بیشتر

بررسی رابطة الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران

بهادر زارعی؛ سید عباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن عابدی‌درچه

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 119-143

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.2012-1010

چکیده
  پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به‌عنوان الگوی برگزیدة حکمرانی در حکومت‌های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطة حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ شده است. در عصر کنونی که نحوة ادارة عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت ...  بیشتر