با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی موفقیت اقتصادی تایوان به عنوان پنجمین اقتصاد آسیا و چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع ملی خود در ابعاد ذکر شده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه‌ای و ابزار گردآوری منابع جهت تحلیل وضعیت این سه کشور کتابخانه‌ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین‌المللی فشار بر تایوان افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین‌المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه‌ای حتی ورود به جنگ با چین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image