با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تحلیل چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌های) زیست محیطی در ایران با نظریه جامعه منشوری ریگز

روح اله اسدی؛ هدیه حسن نیا بدرآباد

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27341.0

چکیده
  امروزه، سازمان‌های غیردولتی[1] (NGO) به‌طور فزاینده‌ای در کنار دولت در فرآیندهای توسعه به ذینفعانی مهم تبدیل‌شده‌اند. با افزایش مشکلات محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن در ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) زیست‌محیطی نیز گسترش‌یافته‌اند. این مقاله با روشی توصیفی _ تبیینی تلاش دارد بررسی نسبتاً جامعی از مشکلات این نهادها در کشور ارائه ...  بیشتر

بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها

سیدجواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیر فخریان

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 22-46

https://doi.org/10.22067/pg.2021.39642

چکیده
  قدرت نرم و تجلی آن از جمله مباحثی است که به یاری جوزف نای به محافل دانشگاهی و سیاستگذاری راه پیدا کرده است.علیرغم اقبال گسترده به این مفهوم، عدم تبیین نظری دقیق از سوی نای، ابهامات متعددی را حول این شکل از قدرت رقم زده است.به طوریکه باوجود انبوهی از ادبیات، پژوهشگران هنوز درک کامل از ماهیت قدرت نرم ندارند. اینکه به واقع قدرت نرم چیست؟ ...  بیشتر

تببین هستی شناسی دولت ناحیه‌ای کردستان عراق

محمود مبارکشاهی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ ابراهیم رومینا

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 47-63

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69374.1029

چکیده
  29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه‌ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان‌های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می‌گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه‌ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع‌شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی‌شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی‌شناسی این دولت ناحیه‌ای ...  بیشتر

تحلیل چالش‌های بازنمایی فرهنگ در محور لاله‌زار با تاکید بر بازآفرینیِ فرهنگ مبنا

احمدرضا یزدانی؛ پروانه زیویار؛ بهمن کارگر

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 64-85

https://doi.org/10.22067/pg.2021.68666.1017

چکیده
  نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به پتانسیل کالبدی و فرهنگی پهنه خیابان لاله‌زار و قدمت تجاری، فرهنگی، هنری و سیاحتی این محدوده، «عناصر و عوامل فرهنگی چه نقشی در بازآفرینی شهری در بافت لاله‌زار دارد؟» بر این اساس هدف از این مقاله شناسایی ساختار حاکم بر بافت قدیمی لاله‌زار و ارائه راه‌کارهایی برای بازآفرینی ...  بیشتر

بررسی نقش موقعیت گذرگاهی در قدرت ملی، مورد مطالعه: کشور ایران

محمد رضا حافظ نیا؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ مهدی نوری روستای

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 86-106

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27339.0

چکیده
  ترانزیت عامل مهمی برای افزایش قدرت ملی کشورها است. ایران با داشتن موقعیت گذرگاهی در موقعیت مطلوبی قرارداد و علیرغم ظرفیت‎ها و پارامترهای جغرافیایی، در بهره‌برداری از این ظرفیت با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در این پژوهش با گردآوری اطلاعات و ارزیابی یافته‌های به‌دست‌آمده از منابع کتابخانه‌ای و میدانی ضمن ارزیابی حجم فعلی ترانزیت ...  بیشتر

بررسی پیامدهای عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در ایران؛ مطالعه موردی استان خوزستان

احمد ساعی؛ سیدعبدالرحیم احمدی؛ مسعود مطلبی؛ رضا کاویانی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1400، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22067/pg.2021.67120.0

چکیده
  شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت‌های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می‌کند این استان به یکی از توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه‌ها و عوامل مختلفی می‌توانند در توسعه‌نیافتگی این ...  بیشتر