با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
شناسایی عوامل بازدارنده توسعه اقتصاد روستاهای مرزی از دیدگاه مرزنشینان منطقه مورد مطالعه: تربت جام- صالح آباد

فرهاد رمضانی؛ مریم قاسمی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22067/pg.2021.39641

چکیده
  مناطق مرزی، جزو مناطق محروم کشور به شمار می آیند که عموما از نظر ساختار اقتصادی با تنگناهای متعددی مواجه هستند . تبلور این امر را می­توان در بیکاری گسترده و فقدان فرصت های شغلی متنوع، پائین بودن درآمد، پایین بودن تولید و بهره­وری در بخش های مختلف اقتصادی، ناپایداری فعالیت­های اقتصادی و درنتیجه فقر فراگیر و ناپایداری روستاها ...  بیشتر

تبیین مدل پارادایمی هیدروپلیتیک بر بنیاد روش گرند تئوری

مراد کاویانی راد؛ ریحانه صالح آبادی؛ زکیه آفتابی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 24-46

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27225.0

چکیده
  محدودیت منابع مشترک آبی به طیفی از الگوهای متفاوت از همکاری تا درگیری انجامیده، که در قالب دانش هیدروپلیتیک واکاوی می‌شوند. با این حال، ابعاد مختلف هیدروپلیتیک در کانون توجه اندیشمندان علوم مختلف از جمله جغرافیای سیاسی بوده است. تا جایی که بسیاری از این دانشوران به بررسی هیدروپلیتیک و ابعاد تشکیل دهنده آن به صورت­های مختلف پرداخته­اند. ...  بیشتر

راهبردهای ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در اوراسیای بزرگ: با تاکید بر بحران اوکراین و دریای جنوبی چین

دانیال رضاپور؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27065.0

چکیده
  ساختار ژئوپلیتیکی اوراسیای بزرگ[1] بعد از فروپاشی شوروی؛ روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور به رقابت بر سر اوکراین و دریای جنوبی چین کرده است. از چشم­انداز مسکو و پکن، گسترش آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به شرق با هدف تحدید نفوذ منطقه­ای روسیه و چین طرح­ریزی شده بود. براین اساس، اوکراین و دریای جنوبی چین نیز به حوزه­ای ...  بیشتر

طراحی چارچوب مفهومی بنیان‌های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس‌ جهانی

یاشار ذکی؛ محمدباقر قالیباف؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ سید رحمت اله موسوی فر؛ سید محمد مقیمی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22067/pg.v6i1.80388

چکیده
  عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می­زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره­مند است، می­تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان­ترین ...  بیشتر

راهبرد بهره برداری بهینه از انرژی های فسیلی در توسعه استان های مرزی (مطالعه موردی: استان ایلام)

عبدالصاحب نادری؛ رضا تاجفر؛ نسرین خانیها

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 92-110

https://doi.org/10.22067/pg.2021.68119.1012

چکیده
  مرز و بویژه توسعه در سکونتگاههای مرزی در هر کشوری از ابعاد مختلفی حائز اهمیت بوده و از فاکتورهای دوام و قوام هر کشوری محسوب میشوند این مهم با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچر ایران و بویژه با وجود منابع و ذخائر طبیعی موجود در بیشتر استانهای مرزی، اهمیت ژئواکونومیک و استراتژیک این مناطق را افزون نموده و بر مسئولیت دولت و نظام ...  بیشتر

سیاست فشار حداکثری آمریکا و راهبرد مهارگریزی ایران

ولی گل محمدی؛ امیرحسین وزیریان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69420.1031

چکیده
  به موازات تحول در موازنه قدرت جهانی، نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه با گذار از عصر آمریکایی به  سمت یک وضعیت چندقطبی در حال تغییر است. وضعیتی که ناظر بر افول هژمونی ایالات متحده و ظهور قدرت­های منطقه­ای به منظور شکل دهی به نظم در حال ظهور خاورمیانه است. در این میان، ایران به عنوان یک دولت انقلابی و یک قدرت تجدیدنظر طلب، با اتخاذ راهبردهای ...  بیشتر