با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران

مجید دهقانیان؛ زهرا احمدی پور؛ رضا شاهقلیان قهفرخی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22067/pg.2023.78693.1167

چکیده
  شهرها پدیده‏ های فضایی – جغرافیایی پیچیده‌ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم‌زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی ...  بیشتر

بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری

زهرا نسیمی؛ سیّد هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-28

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i4.80394

چکیده
  شهرها به ویژه کلان شهرهای بزرگ و پرجمعیت همواره از جمله اهداف اصلی تروریست‌ها برای اقدامات تروریستی محسوب می‌شوند. در واقع مناطق و مراکز حساس حیاتی و تاسیسات زیربنایی آسیب‌پذیر از جمله مهمترین اهداف مورد تهدید در انواع اقدامات تروریستی به شما می‌رود. در بین زیرساخت های شهری، زیرساخت خدمات عمومی شامل اماکن آموزشی،فرهنگی، مذهبی، ...  بیشتر