با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
بررسی عوامل موثر برفعالیت های تروریستی در آفریقا و نقش همگرایی منطقه ای بر امنیت و توسعه (مورد مطالعه : بوکوحرام در مرز نیجریه و کامرون)

مجید رسولی؛ احمد بخشی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 124-145

https://doi.org/10.22067/pg.2022.70590.1050

چکیده
  امنیت از مقولات بسیار مهم بشر از گذشته‏های دور بوده و درگذر زمان، اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز فزونی یافته است. یکی از عوامل مؤثر بر امنیت، وجود گروه‌های مبارز، باندهای جنایتکار سازمان‌یافته در سراسر جهان و پیوند بین آن‌ها می‏باشد. در سال‏های اخیر، ظهور و ارتباطات پیچیده گروه‏های تروریستی در آفریقا به نگرانی فزاینده‌ای ...  بیشتر

جایگاه جغرافیای اقتصادی خراسان جنوبی در نمودِ ایده ی "اقتصاد شرقیِ ایران" (با تأکید بر افغانستان)

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22067/pg.v3i10.73781

چکیده
  بایستگیِ افغانستان در اقتصاد شرقِ ایران احیاگر مجدد نقش استان­های مرزیِ شرق در تجارت خارجی کشور طی یک­ونیم دهه‌ی گذشته بوده است. این جستار به وارسی جایگاه خراسان جنوبی در اقتصاد شرقی ایران با روش تبیینی و کاربست جغرافیای اقتصادی پرداخته است. با درنظرداشتِ رقابت­های ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکیِ منطقه ­ای در آسیا و رویدادهای جهانی ...  بیشتر

نقش آزادسازی تجاری و همکاری‎های اقتصادی منطقه‌ای در توسعه و امنیت: مطالعه موردی جامعه توسعه جنوب آفریقا (سادک)

احمد بخشی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.73031

چکیده
  توسعه و امنیت از مهم‌ترین دغدغه‌ کشورها و بازیگران سیاسی می‌باشد. دراین راستا، اقتصاددانان معتقدند که تجارت آزاد بین کشورها می‌تواند نیروی سوق‌دهندة توسعه و در نهایت امنیت باشد. پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دوقطبی، روند همگرایی منطقه‌‌ای برای تأمین نیازها و اهداف گروه‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی تغییر جهت داد و تقویت ...  بیشتر