با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
جغرافیای سیاسی
تحلیل قدرت منطقه ای حزب الله لبنان در ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

جواد حمیدی راوری؛ فرهاد حمزه؛ علی بیژنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22067/pg.2022.76429.1147

چکیده
  همواره در معادلات منطقه ای جغرافیایی ، بازیگران منطقه ای در تلاشند قلمرو ژئوپلیتیکی خود را گسترش دهند . در این میان همواره کشورهای ترکیه ، عربستان ، قطر و ایران در راستای افزایش نفوذ و قدرت گیری در این معادلات هر یک از تاکتیک های خاص و گروه های مختلف استفاده نمودند که در این زمینه در طی سال های اخیر حزب الله لبنان که از مهمترین همپیمانان ...  بیشتر

پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری طی دوره 20 ساله ( 2020-2000)

ناصر رجب نژاد؛ محمد اخباری؛ علی بیژنی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22067/pg.2021.71742.1072

چکیده
  سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ...  بیشتر

تحلیل نقش حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنگ داخلی سوریه

جواد حمیدی راوری؛ فرهاد حمزه؛ علی بیژنی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 64-87

https://doi.org/10.22067/pg.2022.74232.1123

چکیده
  همواره در طول تاریخ ، جغرافیدانان سیاسی توجه ویژه ای به تاثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت های جهانی و تاثیرات بحران های خاورمیانه بر توازن قوا در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای داشته اند و در طی سال های اخیر ، بحران جنگ داخلی سوریه و تحولات ناشی از آن از جمله تحولاتی بوده است که این کشور را به اردوگاه تازه ای در راستای رقابت های استراتژیک ...  بیشتر