با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
برنامه‌های توسعه در ایران و مشکلات زیست‌محیطی دریاچه ارومیه

محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت؛ حسین محمدی؛ زهرا موسوی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pg.v2i5.56353

چکیده
  بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط‌زیست به‌ عنوان ابزار تسهیل‌گر توسعه تلقی می‌شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه ...  بیشتر