با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
نسبت تطابق رویکردهای هیدروپلیتیک و اصول حاکم بر رودهای بین‌المللی

احمد رشیدی نژاد؛ مراد کاویانی راد؛ افشین متقی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 15-40

https://doi.org/10.22067/pg.2022.72088.1084

چکیده
  نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی‌ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین‌المللی است. دراین‌باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره‌برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می‌نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم‎کنشی دولت‌ها ...  بیشتر

تبیین مدل پارادایمی هیدروپلیتیک بر بنیاد روش گرند تئوری

مراد کاویانی راد؛ ریحانه صالح آبادی؛ زکیه آفتابی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 24-46

https://doi.org/10.22067/pg.2021.27225.0

چکیده
  محدودیت منابع مشترک آبی به طیفی از الگوهای متفاوت از همکاری تا درگیری انجامیده، که در قالب دانش هیدروپلیتیک واکاوی می‌شوند. با این حال، ابعاد مختلف هیدروپلیتیک در کانون توجه اندیشمندان علوم مختلف از جمله جغرافیای سیاسی بوده است. تا جایی که بسیاری از این دانشوران به بررسی هیدروپلیتیک و ابعاد تشکیل دهنده آن به صورت­های مختلف پرداخته­اند. ...  بیشتر

بازتاب‌های هیدروپلیتیک بحران آب حوضه آبریز زاینده‌رود بر ادراک محیطی قلمروداران استانی

مراد کاویانی راد

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 24-46

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.84660

چکیده
  کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می‏کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر ...  بیشتر