با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پیام نور

چکیده

راهبرد ایالات‌متحده در منطقه غرب آسیا به‌عنوان یکی از مستعدترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی همانند سایر مناطق جهان به شکل یکسانی نیست و دارای ماهیتی متفاوت می‌باشد. مذاهب متفاوت، منابع نفت و گاز، تشکیل کشور اسرائیل(رژیم غاصب صهیونیستی)، رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی قدرت‌های بزرگ مانند چین و روسیه، مسائل هسته‌ای ایران و غیره سبب شده امریکا در معادلات بین‌المللی خود توجه بیشتری به منطقه غرب آسیا داشته باشد. در این پژوهش علت تغییر و تنوع راهبردهای ایالات‌متحده امریکا در قبال خاورمیانه با محوریت ایران بررسی می‌شود. روش پژوهش از نوع استنادی – تحلیلی می‌باشد و فرضیات آن با استفاده از روش آماری همبستگی اسپرمن، مدل نزدیک‌ترین فاصله تا راه‌حل ایده آل تاپسیس و ژئوکالچر شیعه و تنظیم پرسش‌نامه مورد بررسی و بر همین اساس تحلیل گردید. نمونه آماری این پژوهش تعداد 15 کارشناس از رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی است که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند که تحت عنوان پنل دلفی معرفی‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد آنچه بیش از همه موجب اتخاذ راهبرد‌های متفاوت امریکا و پافشاری به ماندن در خاورمیانه شده مسئله تأمین انرژی فعلی و آتی خود برای صنایع این کشور( sig=0.304 ) می‌باشد؛ هم‌چنین ازنظر وزن ژئوپلیتیکی در میان کشورهای خاورمیانه این ایران(Di=0.14356) است که بیشترین توجه راهبردی امریکا را به خود جلب کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر بزرگ‌ترین کشور مانع درراه رسیدن به اهداف امریکا، ایران می‌باشد. درنهایت ژئوکالچر شیعه یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب می‌شود سیاست‌های امریکا( به‌ویژه در خصوص رژیم صهیونیستی، بازار انرژی و حضور رقبای روس و چینی) ...

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image