با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

محدودیت­های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب­پذیری­های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ­های کلاسیک و بهره­برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه­ی تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به­دنبال فهم چارچوب­مند ظرفیت­های سایبری در شکل­دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه­های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می­کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه­گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی­های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب­پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به­طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیر متعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می­کند. آسیب­پذیری نظامی در مقابل گروه­های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی­تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه­ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می­شود که در آینده  بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه­ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image