نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای جغرافیای سیاسی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هادی اعظمی
دکتر محمد باقر قالیباف
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳   ۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی

اطلاعیه ها

فراخوان مقاله

 (پست شد: 2014-12-09)
فراخوان مقاله
مجله ی جغرافیای سیاسی

به یاری خداوند متعال،دانشگاه فردوسی مشهد با مجوز شماره‌ی 122002/3/3به تاریخ08/07/1393 از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با سردبیری دکتر محمد باقر قالیباف  و مدیر مسؤولی دکتر هادی اعظمی  با اهداف زیراقدام به انتشار مجله « جغرافیای سیاسی » می‌نماید:
1. تولید، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی؛
2. بسترسازی برای آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و فارغ‌التحصیلان حوزه‌ جغرافیای سیاسی با دستاوردهای علمی جدید؛
3. بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه؛
4. تلاش در جهت استفاده از نتایج تحقیقات توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط نظیر وزارتخانه ها،نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، تبیین و ارائه راه حل؛
این مجله به عنوان یک مجله پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی است و برای چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه جغرافیای سیاسی،ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی ،جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری،علوم سیاسی و روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. از این رو از استادان،دانشجویان، محققان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا آثار و مقالات پژوهشی خود را در زمینه‌های زیر جهت بررسی و چاپ به دفتر مجله ارسال کنند:

مطالعات نظری در زمینه مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک؛
نقش فناوری های جدید IT وICT در جغرافیای سیاسی ، آمایش و سازماندهی سیاسی فضا؛
آمایش دفاعی و امنیتی فضا؛
جهانی شدن و ارتباط آن با جغرافیای سیاسی؛
 ارائه نظریه ها ، الگوها و مدل ها در زمینه جغرافیای سیاسی؛
 جغرافیای سیاسی فضای شهری؛
 مطالعات مرزی؛
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا؛
 مطالعات منطقه ای؛
جغرافیای انتخابات با محوریت جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک(خلیج فارس، قفقاز و...)

علاقه‌مندان می‌توانند آثار و نوشته‌های خود را به آدرس وب سایت مجله(http://jm.um.ac.ir/index.php/pg/index) ارسال نمایند.
ضمنا شیوه‌ نامه تدوین مقالات، پیوست فراخوان است.
نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیای سیاسی .
کد پستی: 9177948883
تلفن :38806723-051
پست الکترونیکی  : pg@um.ac.ir
وب سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/pg/index

اطلاعیه های بیشتر