با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
نسبت تطابق رویکردهای هیدروپلیتیک و اصول حاکم بر رودهای بین‌المللی

احمد رشیدی نژاد؛ مراد کاویانی راد؛ افشین متقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22067/pg.2022.72088.1084

چکیده
  نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی‌ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین‌المللی است. در این باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره‌برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می‌نماید. در مجموع رویکرد و گونه برهم‎کنشی دولت‌ها ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
امکان سنجی تشکیل ائتلاف ژئوکالچر منطقه ای با محوریت جشن نوروز

افشین متقی؛ محمد آمره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22067/pg.2023.74039.1118

چکیده
  ائتلاف ها و سازمان‌های منطقه‌ای در جهان کنونی که به سمت نظم چند قطبی در حرکت است، برای تامین منافع کشوهای عضو ضروری به نظر می‌رسد. کشورهای موجود در سه منطقه آسیای مرکزی، آسیای جنوب غربی و غرب آسیا به دلیل نداشتن یک اتحادیه منطقه فراگیر و کارآمد و دوری گزینی از منطقه‌گرایی نتوانسته‌اند به درستی از ظرفیت‌های این مناطق استفاده کنند ...  بیشتر