با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری درکلانشهرتهران

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ مهناز خاتم

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69157.1027

چکیده
  طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک‌طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان­شهر تهران و مطالعه ...  بیشتر

بررسی نقش بنادر در نظریه‌های جغرافیای سیاسی/ژئوپلیتیک و ارائه نظریه "قدرت بندری"

حسن نورعلی؛ سید عباس احمدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 91-114

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i4.89374

چکیده
  تاکنون نظریه‌های گوناگونی در رشته جغرافیای سیاسی و شاخه مکمل آن، ژئوپلیتیک، از سوی متفکران جهانی‌اندیش مطرح شده‌است. بنادر، که از مولفه‌های سیاسی-فضایی کشورهای ساحلی با نقش ژئواکونومیک دروازه‌ای و ژئواستراتژیک دفاعی-نظامی‌محسوب می‌شوند، به عنوان ارتباط‌دهنده دو پهنه جغرافیایی خشکی و دریا همواره مورد توجه این‌ اندیشمندان ...  بیشتر

بررسی رابطة الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران

بهادر زارعی؛ سید عباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن عابدی‌درچه

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 119-143

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.2012-1010

چکیده
  پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به‌عنوان الگوی برگزیدة حکمرانی در حکومت‌های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطة حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ شده است. در عصر کنونی که نحوة ادارة عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت ...  بیشتر

توزیع فضایی قدرت در الگوی نیمه‌متمرکز اداره کلانشهر تهران (در ابعاد چهارگانه قضایی، امنیتی، اجرایی و تقنینی)

محمدباقر قالیباف؛ سید عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ فرامرز عظیمی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 67-94

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i1.87229

چکیده
  کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه­ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه­متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه­متمرکز ...  بیشتر

تبیین معرفت‌شناختی از مفهوم و ماهیت ژئوپلیتیک

محمود واثق؛ سید عباس احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سید محمد عیسی نژاد

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22067/pg.v2i8.70362

چکیده
  این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می‌شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده‌ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش‌ها ناظر به ماهیت پدیده‌ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی‌شناسی امور است، اما زمانی که پرسش‌ها ناظر ...  بیشتر

پدیدارشناسی هویت ملی در فضای سایبر (نمونۀ موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ جغرافیای سیاسی در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و خوارزمی)

سید عباس احمدی؛ مصیب قره بیگی؛ سجاد پورعلی اتی کندی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22067/pg.v1i4.63298

چکیده
  فضای سایبر، به سبب ویژگی ها و جایگاه منحصر به فرد در جهان امروز، خاستگاه مهمی از قدرت و تغییرات اجتماعی را با خود به همراه دارد. با گسترش اینترنت و انقلاب اطلاعات، نقش فضای سایبر در زیست هر روزۀ انسان ها و نیز در مقیاس کلان کشورها به چنان واقعیت اجتناب ناپذیری تبدیل شده است که گریز و گزیری برای آن متصور نیست. با توجه به چنین اهمیتی و ...  بیشتر