دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی -پژوهشی

تعداد مشاهده : 131 صفحه 1-23 PDF

کرنوپلیتیک مناسبات انرژی ایران و ترکیه پس از فروپاشی شوروی

لیلا باباخانی لشکان; الهه کولایی; عزت اله عزتی
تعداد مشاهده : 75 صفحه 139-161 PDF
تعداد مشاهده : 90 صفحه 163-192 PDF