نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی -پژوهشی

 • تبیین آثار مقیاس های جغرافیایی بر شکل گیری پدیده ‎ناحیه گرایی در جنوب شرق ایران 
  مراد کاویانی راد ; یدالله آذرخواه ; عبدالمهدی شیخیانی 1-25
  بازدید: 131
  تبیین نقش تمرکزگرایی در ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران 
  علی ولیقلی زاده ; توران خیری 27-53
  بازدید: 335
  تبیین رابطه زیرساخت‌های شهری و جهانی‌شدن دولت محلی کلان‌شهری 
  محمد سلیمانی ; محمدرضا حافظ نیا ; مرتضی قورچی ; حسین محمدیان 55-81
  بازدید: 77
  مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها 
  محسن جان پرور ; ریحانه صالح آبادی ; مژگان صالح آبادی 83-111
  بازدید: 230
  بررسی فرایند قلمرو سازی کشورهای ساحلی در دریای عمان و محاسبه قلمروهای دریایی 
  عمران راستی ; علی اشرفی 113-141
  بازدید: 163
  به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران 
  نرگس حجی پناه ; سید هادی زرقانی ; امید علی خوارزمی 143-165
  بازدید: 234
  بررسی و تبیین نقش اندیشه‌های فلسفی در جغرافیای سیاسی (مطالعه موردی: جغرافیای سیاسی در اندیشه توماس هابز) 
  عاطفه گلفشان ; محمود واثق 167-199
  بازدید: 145